KALİTE

Kalite Politikamız

1969 yılından Günümüze, Faaliyet Alanımız olan Dövme ve Kaldırma Ekipmanları Sektöründe, Ürün Güvenliği, Kalitede Süreklilik, Müşteri Memnuniyeti ve Sektördeki Tutarlılığın ne derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu ilkelerden yola çıkarak;

 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek Ürün ve Hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri Çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmek,

 • Hedeflerimize ulaşmada iş süreçlerimizi öz değerlendirme süreci ile gözden geçirerek performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları planlamak ve gerçekleştirmek,

 • Hedeflerimize ulaşmada iş süreçlerimizi öz değerlendirme süreci ile gözden geçirerek performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları planlamak ve gerçekleştirmek,

 • Tedarikçilerimiz ve Müşterilerimiz ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak değişen pazar koşullarına hazırlıklı olmak ve sektördeki değişimi şekillendirmek,

 • İşimizde sahip olduğumuz yüksek bilgi birikimi ve tecrübemizi,gelişen teknoloji ile de sürekli destekleyerek,sürekli ve artan müşteri memnuniyetini sağlamak,

 • Yurtdışı ve Yurtiçi çalışmalarımızla, Ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı her geçen gün arttırmak,kalite, sağlık, can güvenliği, toplum huzuru, çevreyi koruma ve temel toplum değerleri ilkelerinden asla ödün vermemek,

 • Gelişimin önderliğinde tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini, eğitim, bilinçlendirme ve bilgiyi paylaşarak yükseltmek ve onların gelişimini sağlamak,

 • Sektörümüzde tercih edilen ,Çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu Lider bir Şirket olmak,

İlkeleri içinde olmayı Taahhüd ve Kalite Politikası olarak kabul ederiz. Kalite Politikamızın Çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile tüm süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi , Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin karşılanması temel amacımızı oluşturmaktadır.

Çevre Politikamız

Aküzlü Dövme ve Kaldırma Ekipmanları olarak Çevreye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. İnsan sağlığı, İşletmenin güvenliği ve Çevrenin korunması konularındaki standardlara uymayı hatta aşmayı İlke edindik.

Akyüzlü Dövme ve Kaldırma Ekipmanları Üst Yönetimi ve Tüm Çalışanları olarak;

 • Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek, yürürlükteki yasal mevzuatları ve standardları uygulamayı,

 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan tüm risklerin belirlenerek çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, mümkün olduğunca kirliliği henüz kaynağında iken önlemek için çalışmalar yapmayı,

 • Çevre acil durumları için riskleri, enerjinin verimli kullanılması, çevreye olan etkilerin azaltılması için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynakları sağlayacağımızı,

 • Paydaşlarımızın içinde yaşadıkları ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını, sistem içindeki yerlerini kavramalarını sağlayarak, paydaşlara çevre sorunlarının çözümüne etkin katılım yönünde beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı,

 • Yaşadığımız çevreyi ödünç aldığımız ve yaşanabilir bir çevreyi çocuklarımıza bırakacağımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlamasında ve uygulamasında çevre ile uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmek, doğal kaynakları akılcı, tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,

 • Kurduğumuz sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyerek, ilgili Tarafların denetlemesine de açık tutacağımızı,

Kamuoyunun bilgisine açık olarak Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde Çevre Kalitesi’nin devamlılığının sağlanmasını taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

AKYÜZLÜ Üst Yönetimi olarak, Ürünlerimizin; Müşterilerimize ulaşması aşamasında ve sonrasında , kaliteli ve güvenilir bir marka olmak için tüm Varlığımızla çalışırız.

Varlık nedenimize ulaşmak için ; Tüm Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak öncelikli amacımız olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimini sağlamak ile ilgili taahhüdümüz ;

Akyüzlü Dövme ve Kaldırma Ekipmanları Üst Yönetimi ve Tüm Çalışanları olarak;

 • Sıfır Kaza , Sıfır Meslek Hastalığı misyonu ile en önemli değerimiz Çalışanlarımızdır,

 • Faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Taahhüdümüzü gerçekleştirmek için;

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,

 • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,

 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız,

 • Çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve ziyaretçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,

İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Sertifikalarımız