BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AKYÜZLÜ DÖVME SANAYİ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Akyüzlü Dövme ve Kald. Ekip, San. Tic. Ltd. Şti. olarak bilgi güvenliği politikası dahilinde,

  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
  • Fabrikamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
  • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
  • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, müşterilere, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı,


  • Taahhüt ederiz.

    Fabrika Müdürü